16 Adressen

Adressen

Inspectie van het onderwijs

https://www.onderwijsinspectie.nl/

Scholen, besturen, gemeenten:
tel. 088-669 60 60 (Loket Onderwijsinspectie)

Ouders/Verzorgers, leerlingen en studenten:
tel. 1400 (Informatie Rijksoverheid)
Ouders/Verzorgers, leerlingen, leraren, directies en besturen, maar ook vertrouwenspersonen kunnen de vertrouwensinspecteur van de Onderwijsinspectie raadplegen wanneer zich in of rond de school (ernstige) problemen voordoen op het gebied van:


  • seksuele intimidatie en seksueel misbruik (zedenmisdrijven);
  • psychisch en fysiek geweld;
  • discriminatie en radicalisering.

De vertrouwensinspecteurs zijn alle werkdagen tijdens kantooruren (08.00-17.00 uur) bereikbaar via het telefoonnummer: 0900 111 3 111 (lokaal tarief).

Bestuur

Raad van bestuur vereniging Ons Middelbaar Onderwijs
Spoorlaan 171, 5038 CB in Tilburg
Postbus 574, 5000 AN Tilburg
Tel: 013 - 595 55 00
E omo@omo.nl
W www.omo.nl


School

Zwijsen College
Postbus 134
5460 AC Veghel

Prins Willem Alexander Sportpark 15
5461 XL Veghel
Tel: 0413 - 366941
E info@zwijsencollege.nl
W www.zwijsencollege.nl
IBAN: NL43 RABO 0153 3071 02


Schoolleiding

algemeen directeur Voortgezet Onderwijs Veghel
Drs. APCA O’Connor MEM
aoconnor@voveghel.nl

B Sol MEM (directeur)
bsol@zwijsencollege.nl

Drs. PRM Meijer (adjunct-directeur)
pmeijer@zwijsencollege.nl

Drs. LJM Specken (manager bedrijfsvoering)
lspecken@zwijsencollege.nl


Teamleiders

Team 1 = BK 1: C Hazenveld chazenveld@zwijsencollege.nl
Team 2 = havo 2 en 3: P van Asseldonk pvanasseldonk@zwijsencollege.nl
Team 3 = havo 4 en 5: R Wellens rwellens@zwijsencollege.nl
Team 4 = vwo 1 en 2: M Smeets msmeets@zwijsencollege.nl
Team 5 = vwo 3 en 4: R Cuppen rcuppen@zwijsencollege.nl
Team 7= vwo 5 en 6: R van Vlijmen rvanvlijmen@zwijsencollege.nl

Hoofden van dienst
A van de Ven-van den Berg (secr. en adm. ondersteuning)
almmvandeven@zwijsencollege.nl
R Peters (facilitaire ondersteuning)
rpeters@zwijsencollege.nl


Onderwijsondersteunend personeel
WEM van Asseldonk – Donkers (leerlingenadministratie)
L Bettonvil (zorgcoördinator) lbettonvil@zwijsencollege.nl
MJ Bongaards (leerlingenadministratie)
M Bosch (Magisterbeheerder)
R van den Broek (toezichthouder OLC)
BHP Delisse – Coenen (telefoniste/receptioniste)
HRM van Doore (beleidsondersteunend medewerker)
J van den Eijnde (TOA)
J van Erp (telefoniste/receptioniste)
ECJ Fouchier-Klerkx (personeelszaken)
JJM van Gemert (instructeur)
R van Gemert (decaan)
E Giesbers (zorgcoördinator) egiesbers@zwijsencollege.nl
N de Gooijer (TOA)
CMP de Groot – Wijdeven (medewerkster kantine)
R van Hardeveld (toezichthouder OLC)
MTM Hommeles (conciërge)


WJLM van Kessel (TOA)
FPT Kesseler (ICT)
CA Korff - Uijtdewilligen (financiële administratie)
P Krul (roostermaker)
JJM Maas (leerlingenadministratie)
MJM Nielen (conciërge)
H van Oosteren (schoolopleider) hvanoosteren@zwijsencollege.nl
W Pauw (Magisterbeheerder)
ACM Pennings-Geenen (medewerkster kantine)
HCM van der Pol (conciërge)
MPM Ponjé (telefoniste/receptioniste)
LJJ Rath (roostermaker)
A van Rij (medewerker personeelsadministratie)
J Verstraeten (conciërge)
MA Verstraten (beleidsondersteunend medewerker)
AR Wijntjes (verzuimcoördinator)
AMM van Zutphen (TOA)

Terug naar de inhoudsopgave