17 Belangrijke data

Belangrijke data

Start van het schooljaar 
maandag 20 augustus 2018

Vakanties en vrije dagen 
Herfstvakantie: 15 oktober – 19 oktober 2018
Kerstvakantie:24 december 2018 - 4 januari 2019
Vrije dag: 4 februari 2019
Voorjaarsvakantie: 4 maart – 8 maart 2019
2e Paasdag: 22 april 2019
Meivakantie: 23 april – 3 mei 2019
Hemelvaartsdag en extra vrije dag: 30 mei – 31 mei 2019
2e Pinksterdag: 10 juni 2019
Zomervakantie: 8 juli – 16 augustus 2019

Roostervrije (studie)dagen: 28 september 2018, 20 november 2018, 21 februari 2019, 2 april 2019, 2 juli 2019 en 4 juli 2019.

De schoolleiding geeft geen verlof voor het opnemen van vakanties op andere tijden dan het vakantierooster aangeeft. 

Indeling perioden 
1e periode: 20 augustus t/m 26 oktober 2018
2e periode:29 oktober 2018 t/m 18 januari 2019
3e periode: 21 januari t/m 5 april 2019
4e periode: 8 april t/m 21 juni 2019

Rapportages 
1e periode: week 47 2018
2e periode: week 6 2019
3e periode: week 14 2019 
4e periode: 5 juli 2019

SE 1 (+H4 en V5): week 43/44 2018
SE 2 en Toetsweek 1 (gehele school): week 2/3 2019
Toetsweek 2 (H4/V4/V5): week 11/12 2019
SE 3: week 12/13 2019
Toetsweek 3: week 24/25 2019

Activiteiten 
Buitenlandse reizen: week 13 2019
Brugklaskamp: week 26 2019

Examens 
centraal examen I (CE I): 9 mei – 22 mei 2019 uitslag: 12 juni 2019
centraal examen II (CE II): 17 juni - 19 juni 2019 uitslag: 28 juni 2019
diploma-uitreiking havo: 1 juli 2019
diploma-uitreiking vwo: 28 juni 2019

Terug naar de inhoudsopgave