17 Belangrijke data

Belangrijke data

Start van het schooljaar 
maandag 19 augustus 2019

Vakanties en vrije dagen
Herfstvakantie: 14 oktober – 18 oktober 2019
Kerstvakantie: 23 december 2019 - 3 januari 2020
Vrije dag: 3 februari 2020
Voorjaarsvakantie: 24 februari – 28 februari 2020
Goede vrijdag en 2e Paasdag: 10 en 13 april 2020
Meivakantie: 20 april – 1 mei 2020
Bevrijdingsdag: 5 mei 2020
Hemelvaartsdag en extra vrije dag: 21 mei – 22 mei 2020
2e Pinksterdag: 1 juni 2020
Zomervakantie: 13 juli – 23 augustus 2020

Roostervrije (studie)dagen: 5 november 2019, 13 februari 2020, 7 juli 2020, en 9 juli 2020.

De schoolleiding geeft geen verlof voor het opnemen van vakanties op andere tijden dan het vakantierooster aangeeft. 

Indeling perioden
1e periode: 19 augustus t/m 1 november 2019
2e periode:4 november 2019 t/m 24 januari 2020
3e periode: 27 januari t/m 10 april 2020
4e periode: 14 april t/m 3 juli 2020

Rapportages 
1e periode: week 44 2019
2e periode: week 5 2020
3e periode: week 15 2020
4e periode: 10 juli 2020

SE 1 (+H4 en V5): week 40/41 2019
SE 2 en Toetsweek  (gehele school): week 3/4 2020
Toetsweek  (H4/V4/V5): week 10/11 2020
SE 3: week 12/13 2020
Toetsweek: week 25/26 2020

Activiteiten 
Buitenlandse reizen/projecten/uitwisselingen: week 13 2020

Examens 
centraal examen I (CE I): 7 mei – 20 mei 2020 uitslag: 10 juni 2020
centraal examen II (CE II): 15 juni - 18 juni 2020 uitslag: 26 juni 2020
diploma-uitreiking havo: 29 juni 2020
diploma-uitreiking vwo: 26 juni 2020

 

Terug naar de inhoudsopgave