5 Bevorderingsregeling 2018-2019 |Algemeen

Algemeen

Algemeen

 • Leerlingen zijn bevorderd als zij voor al hun vakken als eindcijfer 6 of meer hebben behaald of als zij voor één van hun vakken als eindcijfer 5 en voor de overige vakken eindcijfer 6 of meer hebben behaald.
 • Leerlingen met een 3 of lager op het eindrapport voldoen niet aan de bevorderingsnorm.
 • Leerlingen mogen geen afgerond eindcijfer lager dan een 5 hebben voor de vakken Nederlands, Engels of wiskunde. 
 • Leerlingen mogen ten hoogste 1x5 hebben als afgerond eindcijfer voor de vakken Nederlands, Engels of wiskunde scoren. Voor leerlingen zonder wiskunde geldt dat maximaal 1x5 mogelijk is voor Nederlands of Engels. Alle vakken tellen gelijkwaardig mee, tenzij anders aangegeven.
 • Het maximaal toegestane aantal onvoldoendes is als volgt: 2x5 óf 1x4 óf 1x5 én 1x4. Hierbij behoort een vereist gemiddeld cijfer van minimaal 6,0.
 • De afzonderlijke delen van het combinatiecijfer in de niet-examenklassen mogen niet lager zijn dan 4. 
 • Indien een leerling niet voldoet aan de bevorderingseisen kan besloten worden dat hij het schooljaar doubleert. Hiertoe wordt echter alleen besloten indien er gegronde redenen zijn waarom een doublure op hetzelfde niveau de leerling een reële kans op succes biedt. Deze beslissing wordt genomen door de desbetreffende teamleider, nadat hij betrokken vakleraren heeft geraadpleegd.
 • Wiskunde-B kan slechts gekozen worden indien het resultaat voor wiskunde in klas 3 minimaal het rapporteindcijfer 7 is.
 • In havo 3 en vwo 3 krijgen leerlingen doorstroomadviezen m.b.t. het te kiezen profiel.
 • In bijzondere situaties kan de adjunct-directeur een besluit nemen dat afwijkt van de bevorderingsnormen.


Combinatiecijfers en aanvullende eisen

Klas 1
havo/mavo en havo/vwo

 • Zw+Lb+Lo+Re = combinatiecijfer eindrapport.
 • KMU+KBV= combinatiecijfer Kunst & Cultuur.
 • In de brugklassen havo/mavo en havo/vwo krijgen leerlingen een advies m.b.t. het vervolg van de studie. 

Fast Lane vwo +

 • Zw+Lb+Lo+Re = combinatiecijfer eindrapport.
 • KMU+KBV= combinatiecijfer Kunst & Cultuur.  
 • Minimaal het cijfer 6 voor het keuzevak Chinees of natuurwetenschappen. 


Klas 2
havo

 • Zw+Lb+Lo+Re = combinatiecijfer eindrapport.
 • KMU+KBV= combinatiecijfer Kunst & Cultuur.

vwo (inclusief gymnasium)

 • Zw+Lb+Lo+Re = combinatiecijfer eindrapport.
 • KMU+KBV= combinatiecijfer Kunst & Cultuur. 
 • G2: maximaal 1x5 bij de klassieke talen.

Klas 3
h
avo

 • Lb+Lo+Re = combinatiecijfer eindrapport.
 • KMU+KBV= combinatiecijfer Kunst & Cultuur.


vwo (inclusief gymnasium)

 • Lb+Lo+Re = combinatiecijfer eindrapport.
 • KMU+KBV= combinatiecijfer Kunst & Cultuur. 
 • G3: maximaal 1x5 bij de klassieke talen.

Klas 4
havo

 • Slaag-zakregeling havo 2019 (zie PTA en examenreglement op de website).
 • Voor het vak rekenen geldt de slaag-zakregeling havo 2019.

vwo (inclusief gymnasium)

 • Slaag-zakregeling vwo 2019 (zie PTA en examenreglement op de website).
 • Voor het vak rekenen geldt de slaag-zakregeling vwo 2019.


Klas 5
havo

 • Slaag-zakregeling havo 2019 (zie PTA en examenreglement op de website).

vwo (inclusief gymnasium)

 • Slaag-zakregeling vwo 2019 (zie PTA en examenreglement op de website)
 • Voor het vak rekenen geldt de slaag-zakregeling vwo 2019

Klas 6
vwo (inclusief gymnasium)

 • Slaag-zakregeling vwo 2019 (zie PTA en examenreglement op de website)
Terug naar de inhoudsopgave