5 Bevorderingsregeling 2018-2019 |Extra vak bij de pakketkeuze in klas 3

Extra vak bij de pakketkeuze in klas 3

Havo 3

Leerlingen die na het behalen van het havo-diploma willen overstappen naar het vwo moeten er rekening mee houden dat het vwo-examen uit één vak meer bestaat (tweede moderne taal verplicht). Leerlingen die de mogelijkheid van een overstap naar het vwo willen openhouden, wordt het daarom toegestaan om als extra vak een tweede moderne vreemde taal in het havo-pakket op te nemen. Dit extra vak wordt op dezelfde wijze ingeroosterd als de verplichte vakken van het gekozen vakkenpakket.

Vwo 3

Vwo-leerlingen mogen ook een extra vak kiezen. De keuze voor het vak staat vrij, maar er bestaat geen lesgarantie voor dit extra vak. Op het vwo kan het aanbieden van extra vakken onoverkomelijke roostertechnische problemen opleveren. Dat kan betekenen dat de leerling niet alle lessen kan volgen. We verwachten van een vwo-leerling dat hij het initiatief neemt om in gesprek met zijn mentor naar mogelijkheden te zoeken voor het volgen van de lessen waar mogelijk. Hij is daarnaast in staat om voor een belangrijk deel zelfstandig het vak te volgen.

Een leerling kan een extra vak in het vakkenpakket opnemen indien voldaan wordt aan de volgende eisen:

  • een positief advies van de leraar van dat extra vak in klas 3 én
  • in klas 3 op het eindrapport minimaal 7,0 voor het vak of voor alle vakken gemiddeld minimaal 7,0 én
  • een positief advies van de leraren die lesgeven aan de leerling.

Het volgen van het extra vak betekent dat aan alle onderdelen die in het PTA staan, moet worden voldaan. De leerling die een extra vak kiest, doet dit in principe voor het hele schooljaar. In uitzonderlijke situaties kan besloten worden voortijdig met het extra vak te stoppen. Dit kan zowel op initiatief van de leerling/ouders/verzorgers als op initiatief van de school. In alle gevallen is overleg noodzakelijk.

Met betrokken teamleiders kan overlegd worden over de mogelijkheden met betrekking tot een interne overstap en toelating vanuit havo 5 tot vwo 5. Gedurende het schooljaar wordt hier voorlichting over gegeven. 

Terug naar de inhoudsopgave