5 Bevorderingsregeling 2018-2019 |Slaag-zakregeling havo 2019

Slaag-zakregeling havo 2019

Uitslag eindexamen havo

Volgens de wettelijke regeling is in 2019 een kandidaat geslaagd indien:

A) hij voldoet aan het gestelde onder 1, 2, 3 en 4:

1a. Voor al zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld als eindcijfer 6 of meer heeft behaald dan wel

1b. Voor één van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld als eindcijfer 5 en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld als eindcijfer 6 of meer heeft behaald dan wel

1c. Voor één van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld als eindcijfer 4 en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld als eindcijfer 6 of meer heeft behaald en het gemiddelde van de eindcijfers tenminste 6,0 bedraagt dan wel

1d. Voor twee van zijn vakken waarvoor het eindcijfer is vastgesteld als eindcijfer 5 dan wel voor één van de vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld als eindcijfer 4 en voor één van deze vakken als eindcijfer 5 heeft en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld als eindcijfer 6 of meer heeft behaald en het gemiddelde van de eindcijfers tenminste 6,0 bedraagt.

2. Voor de centrale examens een gemiddelde score is behaald van ≥ 5,5.

3. Voor de vakken Nederlands-Engels-wiskunde ten hoogste 1x5 als afgerond eindcijfer heeft.

4. De verplichte rekentoets minimaal eenmaal heeft gemaakt.

B) hij geen eindcijfer lager heeft dan 4 (m.u.v. de verplichte rekentoets).

C) hij voor het vak lichamelijke opvoeding van het gemeenschappelijk deel van elk profiel een beoordeling ´voldoende´ of ´goed´ heeft.

Bij de uitslagbepaling

  • wordt het rekenkundig afgeronde gemiddelde van de eindcijfers van de volgende onderdelen aangemerkt als het eindcijfer van één vak, het zogenaamde combinatiecijfer. Dit zijn de vakken: maatschappijleer, levensbeschouwing, cultureel kunstzinnige vorming en het profielwerkstuk.
  • wordt onder eindcijfer verstaan het rekenkundig afgeronde cijfer (eerst afzonderlijk afgerond, vervolgens samengevoegd en dan opnieuw afgerond).
  • wordt literatuur als onderdeel van alle afzonderlijke moderne vreemde talen aangemerkt.
Terug naar de inhoudsopgave