5 Bevorderingsregeling 2018-2019 |Slaag-zakregeling vwo 2019

Slaag-zakregeling vwo 2019

Uitslag eindexamen vwo

Volgens de wettelijke regeling is in 2019 een kandidaat geslaagd indien:

A) hij voldoet aan het gestelde onder 1, 2 en 3:

1a. Voor al zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld als eindcijfer 6 of meer heeft behaald dan wel

1b. Voor één van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld als eindcijfer 5 en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld als eindcijfer 6 of meer behaald heeft dan wel

1c. Voor één van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld als eindcijfer 4 en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld als eindcijfer 6 of meer behaald heeft en het gemiddelde van de eindcijfers tenminste 6,0 bedraagt (rekenen wordt bij de bepaling van dit gemiddelde niet meegenomen) dan wel

1d. Voor twee van zijn vakken waarvoor het eindcijfer is vastgesteld als eindcijfer 5, dan wel voor één van de vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld als eindcijfer 4 en voor één van deze vakken als eindcijfer 5 heeft en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer heeft behaald en het gemiddelde van de eindcijfers tenminste 6,0 bedraagt (rekenen wordt bij de bepaling van dit gemiddelde niet meegenomen).

2 Voor de centrale examens een gemiddelde score is behaald van ≥ 5,5 (rekenen wordt bij de bepaling van dit gemiddelde niet meegeteld). 

3 Voor de vakken Nederlands – Engels – wiskunde ten hoogste 1x5 als afgerond eindcijfer heeft.

B) hij geen eindcijfer lager heeft dan 4 (m.u.v. de verplichte rekentoets).

C) indien hij voor de vakken cultureel kunstzinnige vorming en lichamelijke opvoeding van het gemeenschappelijk deel van elk profiel een beoordeling ´voldoende´ of ´goed´ heeft.

Bij de uitslagbepaling

  • wordt het rekenkundig gemiddelde van de eindcijfers van de volgende onderdelen aangemerkt als het eindcijfer van één vak, het zogenaamde combinatiecijfer. Dit zijn de vakken: maatschappijleer, levensbeschouwing en het profielwerkstuk.
  • wordt onder eindcijfer verstaan het rekenkundig afgeronde cijfer.
  • wordt literatuur als onderdeel van alle afzonderlijke moderne vreemde talen aangemerkt.
  • wordt klassiek culturele vorming als onderdeel van het schoolexamen Latijnse taal en literatuur of Griekse taal en literatuur aangemerkt.
Terug naar de inhoudsopgave