8 Communicatie |Magister

Magister

In het digitale leerlingvolgsysteem Magister kunnen behaalde cijferresultaten, het opgegeven huiswerk en eventuele absenties van uw zoon of dochter bekeken worden. U kunt inloggen op Magister via www.zwijsencollege.nl – Leerlingen & ouders – Magister of via de Magister app op uw smartphone.

Terug naar de inhoudsopgave