8 Communicatie |Ouderraad

Ouderraad

Alle ouders/verzorgers van de leerlingen zijn lid van de oudervereniging. Het bestuur van de oudervereniging draagt de naam ‘ouderraad’. De ouderraad behartigt de belangen van de ouders/verzorgers en de leerlingen en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de schoolleiding. De ouderraad vormt tevens het klankbord voor de oudergeleding in de medezeggenschapsraad. Eens per jaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden, waar verslag gedaan wordt van de activiteiten en waar verantwoording wordt afgelegd aan de leden. 

De ouderraad, bestaande uit een dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) en overige ouderraadsleden, bestaat het komend schooljaar uit de volgende leden: Jeroen van den Bruele, Ingrid Crul, Henriëtte Hertoghs, Paul Rombout, Brigitte Constant, Rick Heesakkers, Mathilde Ijsendoorn en Ubavka Jovanoska. Als u contact wilt met de ouderraad, dan kan dat via e-mail ouderraad@zwijsencollege.nl.

 

Terug naar de inhoudsopgave