8 Communicatie |Personeelsraad

Personeelsraad

De personeelsraad behartigt de belangen van de medewerkers en houdt zich bezig met de daarmee samenhangende algemene zaken op school. De raad brengt advies uit aan de schoolleiding en de schoolleiding vraagt advies aan de raad in zaken die de belangen van de medewerkers raken dan wel van algemeen belang zijn. De medewerkers hebben een vertegenwoordiging in de medezeggenschapsraad. De leden van de personeelsraad voor komend schooljaar zijn: de heer T. Brands, mevrouw L. van Dinteren, de heer P. van Gogh, de heer J. Krijnen, de heer L. Rath en de heer W. Timmers.

Terug naar de inhoudsopgave