15 Contactgegevens

Contactgegevens

Inspectie van het onderwijs

Ouders/verzorgers, leerlingen en andere belangstellenden kunnen terecht bij de Inspectie van het onderwijs met meldingen van onwenselijke situaties en klachten over de kwaliteit van het onderwijs of klachten over de inspectie zelf. Als uw melding betrekking heeft op het gebied van sociale veiligheid, kunt u hiervoor ook terecht bij een vertrouwensinspecteur.  Denk hierbij bijvoorbeeld aan (digitaal) pesten, discriminatie, geweld en seksuele intimidatie. De vertrouwensinspecteurs zijn alle werkdagen tijdens kantooruren (08.00-17.00 uur) bereikbaar via het telefoonnummer: 0900 111 3 111 (lokaal tarief). Antwoord op algemene vragen over onderwijs (regels en wetten) vindt u via de website Rijksoverheid.nl en het telefonisch loket van Rijksoverheid: tel 1400.

Bestuur

Raad van bestuur vereniging Ons Middelbaar Onderwijs
Spoorlaan 171, 5038 CB in Tilburg
Postbus 574, 5000 AN Tilburg
T 013 - 595 55 00
E omo@omo.nl
W www.omo.nl


School

Zwijsen College
Postbus 134
5460 AC Veghel

Prins Willem Alexander Sportpark 15
5461 XL Veghel
T 0413 - 366941
E info@zwijsencollege.nl
W www.zwijsencollege.nl
IBAN: NL33 RABO 015 33 25 615


Schoolleiding (directie en teamleiders)

Directie

 


Teamleiders


LerarenTOA

Zorgcoördinatoren 

Decaan 

Academische Opleidingsschool


Onderwijsondersteunend personeel

Manager Bedrijfsvoering VO Veghel

Hoofden van dienst VO Veghel

Coördinatoren

Medewerkers


Terug naar de inhoudsopgave