15 Contactgegevens

Contactgegevens

Bestuur

Raad van bestuur vereniging Ons Middelbaar Onderwijs
Spoorlaan 171, 5038 CB in Tilburg
Postbus 574, 5000 AN Tilburg
T 013 - 595 55 00
E omo@omo.nl
W www.omo.nl

School

Zwijsen College
Postbus 134
5460 AC Veghel

Prins Willem Alexander Sportpark 15
5461 XL Veghel
T 0413 - 366941
E info@zwijsencollege.nl
W www.zwijsencollege.nl
IBAN: NL33 RABO 015 33 25 615

Schoolleiding (directie en teamleiders)

Directie

Teamleiders

LerarenTOA

Ondersteuningsteam

Decaan 

Academische Opleidingsschool

Onderwijsondersteunend personeel

Manager Bedrijfsvoering VO Veghel

Hoofden van dienst VO Veghel

Coördinatoren

Medewerkers


Terug naar de inhoudsopgave