6 Leerlingenbegeleiding en zorg |De Gezonde School

De Gezonde School

Onze school is gezond! Wij hebben in maart 2017 het vignet Gezonde School behaald waarmee we laten zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen.

We werken continu aan een gezond aanbod in de schoolkantine. We houden ons hierbij aan de vier basisregels:

  • De kantine biedt binnen elke productgroep (zoals fruit, brood, zuivel) minstens één betere keuze aan.
  • De betere keuzes liggen op de opvallende plaatsen.
  • De kantine stimuleert het drinken van water.
  • De school heeft een gezonde kantine schriftelijk vastgelegd in het beleid.

“De school is ook de plek waar je leert over gezond gedrag”. In de context van de vakken leefstijl, biologie en lichamelijke opvoeding leren leerlingen over gezonde voeding en het belang van voldoende beweging.

We zien het ook als onze opdracht om bij te dragen aan het bewustwordingsproces met betrekking tot het gebruik van genotmiddelen. Daarom hebben we ervoor gekozen om in samenwerking met de GGD, Novadic-Kentron en het Trimbos-instituut met name aandacht te besteden aan de onderwerpen alcohol en roken.

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

 

Terug naar de inhoudsopgave