12 Opbrengstenkaart

Opbrengstenkaart

Opbrengstenkaart is bedoeld voor zowel ouders/verzorgers en leerlingen als scholen. Ouders/verzorgers met kinderen in het voortgezet onderwijs kunnen nagaan hoe de school van hun kind(eren) presteert. Wat is het percentage zittenblijvers en wat zijn de gemiddelde cijfers voor de eindexamenvakken? Komen deze gegevens overeen met die van de school in de buurt? Wijken deze cijfers af van de landelijke gemiddelden? Al deze gegevens kunnen een aanvulling zijn op de kennis die al van de school beschikbaar is.

Ook voor ouders/verzorgers die een toekomstige school moeten kiezen voor hun kind in groep 8 van de basisschool bevat de Opbrengstenkaart waardevolle informatie. Hoe is de brugklas samengesteld? Zijn er gemengde klassen voor havo/vwo of worden de leerlingen al snel van elkaar gescheiden? Volgen de meeste leerlingen onderwijs gelijk aan het advies van de basisschool of niet? Stuk voor stuk feiten die een belangrijke aanvulling kunnen zijn op het voorlichtingsmateriaal van de school zelf of op de informatie van een voorlichtingsavond.

Scholen kunnen baat hebben bij de Opbrengstenkaart, omdat daarop een aantal kerngegevens handzaam bij elkaar zijn gezet. De schooldirectie kan in een oogopslag zien in welke mate de eigen school afwijkt van het landelijk beeld. Het is bijvoorbeeld voor de vakgroep Nederlands wellicht goed om te weten of het gemiddelde eindcijfer op het centraal examen vergelijkbaar is met dat van scholen in de regio. Stuk voor stuk feiten die een belangrijke aanvulling kunnen zijn op de informatievoorziening van de school zelf.

De Opbrengstenkaart wordt opgesteld en beschikbaar gesteld door de Inspectie van het Onderwijs (www.owinsp.nl).

Terug naar de inhoudsopgave