14 Overzicht kosten activiteiten per jaarklas |Toelichting

Toelichting

Bijdrage natuurwetenschappen
Leerlingen met het vak natuurwetenschappen nemen deel aan de First Tech Challenge.

Brugklaskamp
Dit wordt georganiseerd om het eerste schooljaar op een leuke manier af te sluiten. Het brugklaskamp bevat zowel sportieve als culturele elementen.

Buitenlandse reizen
Zie internationalisering.

Casinoavond
Leuk avondje uit in mooie kleding, speciaal voor brugklassers. Ze gaan de strijd aan met elkaar; de klas met de meeste fiches wint.


CKV- en KCV-cultuuractiviteit
Activiteit die ten goede komt aan de bevordering van cultuur.

Diplomering en gala
Activiteiten voor de examenklassen, mede door henzelf georganiseerd.

Excursies
Voor havo 4 en 5 en vwo 3, 4, 5 en 6 organiseren wij een aantal excursies die vakgerelateerd zijn. (Levensbeschouwing, maatschappijwetenschappen, aardrijkskunde, biologie en geschiedenis.)

Fast lane vwo+ project
De deelname aan de regionals van de FIRST lego league voor leerlingen met het door hen gekozen plusvak natuurwetenschappen. De deelname aan de activiteit voor leerlingen met het gekozen plusvak Chinees. 


Internationalisering
Internationalisering is een belangrijk onderdeel van burgerschapsvorming. Het is een brede, evenwichtige oriëntatie op mens en de Europese samenleving, waardoor ook bezinning op de eigen cultuur kan plaatsvinden. Daarnaast kunnen de leerlingen hun Engels verbeteren, werken aan communicatie en leren samenwerken.

We maken onderscheid tussen: de uitwisselingen, de taalreizen en de buitenlandreizen. 

Onze leerlingen gaan in leerjaar 3 op taalreis of nemen deel aan één van de uitwisselingen met landen verspreid over Europa. Het is niet mogelijk om aan beide reizen deel te nemen. Ondanks dat we het niet verplichten is het ons streven dat iedere leerling minstens een keer in zijn schoolcarrière heeft deelgenomen aan een uitwisseling of een buitenlandse reis. De taalreizen in leerjaar 3 zijn facultatief.


Voor leerlingen van havo 4 en vwo 5 worden buitenlandreizen georganiseerd naar Barcelona, Parijs, Londen, Rome, Ardennen, Zuid-Franse Alpen en Terschelling. De prijzen variëren van € 60,00 tot € 750,00. Voor de leerlingen die kiezen voor een thuisblijfactiviteit variëren de prijzen van € 0,00 tot € 60,00. De leerlingen die Chinees volgen hebben de mogelijkheid eens per twee jaar deel te nemen aan de uitwisseling met onze partnerschool in China. De richtlijn van deze kosten zijn € 950,-. De volgende reis naar China vindt plaats in schooljaar 2020-2021. In dit bedrag zit zowel de reis naar China als de activiteiten in Nederland als de Chinese leerlingen hier zijn.

Introductieactiviteit
In alle leerjaren maken de leerlingen tijdens deze activiteit kennis met elkaar en de mentor.

Jaarboek
Eigen bijdrage voor het jaarboek voor eindexamenleerlingen; een mooie herinnering aan hun tijd op het Zwijsen College.


Jaarklasactiviteiten klas 1, 2 en 3
Casinoavond, introductie, tweede klasavond, LOB-dag, sportdag, afsluiting met klas. Een omschrijving van deze activiteiten vindt u op alfabetische volgorde in deze lijst.

Jaarklasactiviteit klas 4, 5 en 6
Activiteit die de mentor in overleg met de klas organiseert.

LOB-dag, loopbaanexcursie, techniekdag en profielkeuzeoriëntatie
Deze activiteiten worden georganiseerd, zodat leerlingen een weloverwogen keuze kunnen maken voor profiel of vervolgopleiding.

Ondersteunend didactisch materiaal
Dit is een bijdrage voor het gezamenlijk gebruik van door de school aangeschaft ondersteunend didactisch materiaal, zoals het Slim leersysteem Drillster om de kennis te vergroten en te onderhouden en voor het vak informatica worden microbits gebruikt om te leren programmeren. Hiernaast wordt de bijdrage gebruikt voor laboratoriumjassen en brillen.

Projectweek
In verschillende jaarlagen worden dagen georganiseerd, waarop leerlingen zelf hun keuze kunnen maken uit diverse workshops (dans, sport, ambacht, creatief). Hiernaast worden verschillende excursies georganiseerd. Ze hebben een sociaal en educatief karakter en sluiten aan op leeftijd en interesse. 

(Grafische) Rekenmachines
Deze rekenmachine staat niet op de rekening die u in het begin van het schooljaar ontvangt. U wordt geacht deze rekenmachine zelf aan te schaffen bij Iddink of bij een kantoorboekhandel.

Het is nodig dat de leerlingen vanaf de brugklas beschikken over een rekenmachine met voldoende mogelijkheden. Wij raden een Texas Instruments 30 XB multiview rekenmachine (verkrijgbaar bij de kantoorboekhandel) aan. Voor de leerlingen van de klassen 4, 5 en 6 raden we een grafische rekenmachine TI84 plus CE (kleur) aan.

Schoolpas
De schoolpas krijgen de leerlingen aan het begin van het schooljaar uitgereikt. Met deze pas kunnen de leerlingen zich identificeren. Zij dienen deze pas op school steeds bij zich te hebben. Tevens is het de enige mogelijkheid om bij feesten binnen te komen en op school (na opwaarderen) documenten te kopiëren.

Sportdagen
Tijdens deze dagen stimuleren we bewegen in teamverband.

Tweedeklasavond
Een thema-avond in het teken van ‘Western’. Leerlingen gaan de strijd aan met elkaar.


Uitwisseling
Zie internationalisering.

Workshops
In verschillende jaarlagen worden dagen georganiseerd, waarop leerlingen zelf hun keuze kunnen maken. De workshops zijn divers van aard (dans, sport, ambacht, creatief).

Young Americans
Een groep Amerikaanse theaterstudenten gaat met alle tweedeklassers drie dagen aan de slag om uiteindelijk een fantastische theaterproductie neer te zetten in de sporthal. De rode draad tijdens deze activiteit is het respectvol omgaan met elkaar en het accepteren van elkaars verschillen. Bezoekers van de voorstelling betalen ca. € 10,-- per persoon.

Terug naar de inhoudsopgave