14 Overzicht kosten activiteiten per jaarklas |Toelichting

Toelichting

Brugklaskamp
Dit wordt georganiseerd om het eerste schooljaar op een leuke manier af te sluiten. Het brugklaskamp bevat zowel sportieve als culturele elementen.

Buitenlandse reizen
Zie internationalisering.

Casinoavond
Leuk avondje uit in mooie kleding, speciaal voor brugklassers. Ze gaan de strijd aan met elkaar; de klas met de meeste fiches wint.

CKV- en KCV-cultuuractiviteit
Activiteit die ten goede komt aan de bevordering van cultuur.


Diplomering en gala
Activiteiten voor de examenklassen, mede door henzelf georganiseerd.

Excursie
De excursies zijn zeer divers van opzet. Ze hebben een sociaal en educatief karakter en sluiten aan op leeftijd en interesse. Voor havo 4 en 5 en vwo 3, 4, 5 en 6 organiseren wij een aantal excursies die vakgerelateerd zijn. (Levensbeschouwing, maatschappijwetenschappen, aardrijkskunde, biologie en geschiedenis. De kosten variëren van € 10,00 tot € 30,00.)

Fast lane vwo+ project
Een activiteit die samenhangt met het gekozen extra vak op vwo+: Chinees of natuurwetenschappen, zoals deelname aan regionals als FIRST Robotic Competition.

Internationalisering
Internationalisering is een belangrijk onderdeel van


burgerschapsvorming. Het is een brede, evenwichtige oriëntatie op mens en de Europese samenleving, waardoor ook bezinning op de eigen cultuur kan plaatsvinden. Daarnaast kunnen de leerlingen hun Engels verbeteren, werken aan communicatie en leren samenwerken.

Onze leerlingen gaan op taalreis naar Engeland of nemen deel aan één van de uitwisselingen met landen verspreid over Europa.
Voor leerlingen van havo 4 en vwo 5 worden (buitenlandse) reizen georganiseerd naar Barcelona, Parijs, Londen, Rome, Ardennen, Zuid-Franse Alpen en Terschelling. De prijzen variëren van € 60,00 tot € 750,00. Voor de leerlingen die kiezen voor een thuisblijfactiviteit variëren de prijzen van € 0,00 tot € 60,00.

Introductieactiviteit
In alle leerjaren maken de leerlingen tijdens deze activiteit kennis met elkaar en de mentor.

Jaarboek
Eigen bijdrage voor het jaarboek voor eindexamenleerlingen; een mooie herinnering aan hun tijd op het Zwijsen College.


Jaarklasactiviteiten klas 1, 2 en 3
Casinoavond, introductie, tweede klasavond, LOB-dag, sportdag, afsluiting met klas. Een omschrijving van deze activiteiten vindt u op alfabetische volgorde in deze lijst.

Jaarklasactiviteit klas 4, 5 en 6
Activiteit die de mentor in overleg met de klas organiseert.

LOB-dag, loopbaanexcursie, techniekdag en profielkeuzeoriëntatie
Deze activiteiten worden georganiseerd, zodat leerlingen een weloverwogen keuze kunnen maken voor profiel of vervolgopleiding.

Ondersteunend didactisch materiaal
Dit is een bijdrage voor het gebruik van ondersteunend didactisch materiaal, zoals het Slim leersysteem Drillster om de kennis te vergroten en te onderhouden en voor het vak informatica worden microbits gebruikt om te leren programmeren.

(Grafische) Rekenmachines
Deze rekenmachine staat niet op de rekening die u in het begin van het schooljaar ontvangt. U wordt geacht deze rekenmachine zelf aan te schaffen bij Iddink of bij een kantoorboekhandel.
Het is nodig dat de leerlingen vanaf de brugklas beschikken over een rekenmachine met voldoende mogelijkheden. Wij raden een Texas Instruments 30 XB multiview rekenmachine (verkrijgbaar bij de kantoorboekhandel) aan. Voor de leerlingen van de klassen 4, 5 en 6 raden we een grafische rekenmachine TI84 plus (of TI83 plus) aan.

Schoolpas
De schoolpas krijgen de leerlingen aan het begin van het schooljaar uitgereikt. Met deze pas kunnen de leerlingen zich identificeren. Zij dienen deze pas op school steeds bij zich te hebben. Tevens is het de enige mogelijkheid om bij feesten binnen te komen en op school (na opwaarderen) documenten te kopiëren.

Sportdagen
Tijdens deze dagen stimuleren we bewegen in teamverband.

Tweedeklasavond
Een thema-avond in het teken van ‘Western’. Leerlingen gaan de strijd aan met elkaar.

Uitwisseling
Zie internationalisering.

Workshops
In verschillende jaarlagen worden dagen georganiseerd, waarop leerlingen zelf hun keuze kunnen maken. De workshops zijn divers van aard (dans, sport, ambacht, creatief).

Young Americans
Een groep Amerikaanse theaterstudenten gaat met alle tweedeklassers drie dagen aan de slag om uiteindelijk een fantastische theaterproductie neer te zetten in de sporthal. De rode draad tijdens deze activiteit is het respectvol omgaan met elkaar en het accepteren van elkaars verschillen. Bezoekers van de voorstelling betalen ca. € 10,-- per persoon.

Zwijsen Ondersteuningsfonds
Alle ouders/verzorgers dragen jaarlijks € 1,- bij aan het Zwijsen Ondersteuningsfonds (zie H13).

Terug naar de inhoudsopgave