12 Studiekosten |Overzicht kosten activiteiten per jaarlaag

Overzicht kosten activiteiten per jaarlaag

 

 

 

Toelichting

Ouderbijdrage/Algemene bijdrage 
De ouderbijdrage betreft de schoolpas, diverse jaarklasactiviteiten zoals introductie, sportdagen, de CJP cultuurkaart en de Casinoavond speciaal voor brugklasleerlingen waarbij de leerlingen de strijd als klas met elkaar aangaan.

Bijdrage natuurwetenschappen
Leerlingen met het vak natuurwetenschappen nemen deel aan de First Tech Challenge.

Brugklaskamp
Dit wordt georganiseerd om het eerste schooljaar op een leuke manier af te sluiten. Het brugklaskamp bevat zowel sportieve als culturele elementen.

CKV- en KCV-cultuuractiviteit
Culturele of kunstzinnige activiteit op havo 4 zoals een museumbezoek of een workshop op school.

Excursies
Voor havo 4 en 5 en vwo 3, 4, 5 en 6 organiseren wij een aantal excursies die vakgerelateerd zijn. (Levensbeschouwing, maatschappijwetenschappen, aardrijkskunde, biologie en geschiedenis.)

Fast lane vwo+ project
De deelname aan de regionals van de FIRST lego league voor leerlingen met het door hen gekozen plusvak natuurwetenschappen. De deelname aan de activiteit voor leerlingen met het gekozen plusvak Chinees.

Frankrijk dagexcursie
De leerlingen die kiezen voor het vak Frans in hun pakket gaan in klas 3 op dagexcursie naar een stad in Frankrijk.

Internationalisering/ buitenlandse reizen
Internationalisering is een belangrijk onderdeel van burgerschapsvorming. Het is een brede oriëntatie op de mens en de Europese samenleving, waardoor ook bezinning op de eigen cultuur kan plaatsvinden. Daarnaast verbeteren de leerlingen hun Engels en werken aan communicatie en leren samenwerken.

We gaan op taalreis naar Frankrijk, Duitsland en Engeland om de taalbeheersing van Frans, Duits en Engels te verbeteren. 

We gaan op uitwisseling naar Frankrijk en Spanje om een onderdompeling in taal en cultuur te krijgen waarbij de basistalen Frans en Engels zijn. 

Voor leerlingen van havo 4 en vwo 5 worden (buitenlandse) reizen georganiseerd naar Barcelona, Londen, Rome, Ardennen, Zuid-Franse Alpen en Terschelling. 


N.B. De hierboven vermelde reizen kunnen alleen worden georganiseerd onder normale omstandigheden. De coronapandemie kan voor annuleringen zorgen. Wij informeren u hierover.

Jaarboek
Eigen bijdrage voor het jaarboek voor eindexamenleerlingen; een mooie herinnering aan hun tijd op het Zwijsen College.

Koersklas
Voor leerlingen uit de koersklas gelden dezelfde kosten als die voor de andere leerlingen uit betreffend leerjaar.

Laatst schooldag en gala
Activiteiten voor de examenklassen, mede door henzelf georganiseerd.

LOB-dag, loopbaanexcursie, techniekdag en profielkeuzeoriëntatie
Deze activiteiten worden georganiseerd, zodat leerlingen een weloverwogen keuze kunnen maken voor profiel of vervolgopleiding.

Projectweek maart 2022
In verschillende jaarlagen worden dagen georganiseerd, waarop leerlingen zelf hun keuze kunnen maken uit diverse workshops (dans, sport, ambacht, creatief). Hiernaast worden verschillende excursies georganiseerd. Ze hebben een sociaal en educatief karakter en sluiten aan op leeftijd en interesse. Ook wordt een techniekdag en een theaterdag georganiseerd. 


Schoolpas
De schoolpas krijgen de leerlingen aan het begin van het schooljaar uitgereikt. Met deze pas kunnen de leerlingen zich identificeren. Zij dienen deze pas op school steeds bij zich te hebben. Tevens is het de enige mogelijkheid om op school documenten te kopiëren.

Workshops
In verschillende jaarlagen worden dagen georganiseerd, waarop leerlingen zelf hun keuze kunnen maken. De workshops zijn divers van aard (dans, sport, ambacht, creatief). 

Terug naar de inhoudsopgave