-2 Voorwoord Algemeen directeur VO Veghel

Voorwoord Algemeen directeur VO Veghel

Beste ouders/verzorgers, leerlingen en alle betrokkenen bij het voortgezet onderwijs in Veghel,

Voor u ligt de schoolgids 2021-2022 van het Zwijsen College.

Het Zwijsen College vormt samen met het Fioretti College het VO Veghel. Binnen het VO Veghel werken beide scholen optimaal samen om zo aan al onze leerlingen onderwijs op maat te bieden dat hen in staat stelt het beste uit zichzelf te halen. Dat staat beschreven in onze visie en bij binnenkomst in een van onze gebouwen ziet u het bijbehorende mission statement op de muur geprojecteerd. Hier maken wij ons sterk voor en hier mag u ons op aanspreken.

Wat heerlijk dat we na twee jaar corona-onderwijs, dat ons dwong verschillende keren onze gebouwen (deels) te sluiten, al onze leerlingen en medewerkers weer “gewoon” op school kunnen zijn! Als corona ons allen één ding helder heeft gemaakt is dat wel hoe belangrijk het is elkaar in het echt te ontmoeten. Natuurlijk kon er veel online en zullen we daar een deel van voortzetten omdat het meerwaarde heeft. Maar er gaat niets boven elkaar in de ogen kijken en onze leerlingen realiseren zich dat samen zijn op school en praten met je leraar van groot belang is!

Natuurlijk valt te verwachten dat veel van onze leerlingen de komende tijd gebaat zullen zijn bij extra ondersteuning of begeleiding. Hiervoor hebben we vorig schooljaar een uitgebreid plan gemaakt waarmee we ook reeds begonnen zijn. Dat zullen we ook dit schooljaar voortzetten zodat we elke leerling díe hulp kunnen bieden die hij of zij nodig heeft. Natuurlijk zorgen de mentoren ervoor dat zij u tijdens geplande contactmomenten hierover goed informeren, maar mocht u tussentijds vragen hebben, schroom dan niet om met de mentor van uw kind contact op te nemen. Het is het teamwork tussen school en ouders dat leidt tot de beste aanpak op maat en onze kinderen het meest ten goede komt!

Ik wens voor allen, maar met name onze leerlingen en onze medewerkers, dat 2021-2022 een goed schooljaar zal worden met vooral veel “gewoons” dat we waarschijnlijk meer dan ooit zullen weten te waarderen!

Mevr. drs. Anita O’Connor MEM
Algemeen directeur Voortgezet Onderwijs Veghel

Naar de inhoudsopgave