-2 Voorwoord Algemeen directeur VO Veghel

Voorwoord Algemeen directeur VO Veghel

Beste ouders, leerlingen en alle betrokkenen bij het voortgezet onderwijs in Veghel,
Voor u ligt de schoolgids 2019/2020 van het Zwijsen College.

Het Zwijsen College maakt samen met het Fioretti College deel uit van het VO Veghel. Binnen het VO Veghel werken het Zwijsen College en het Fioretti College optimaal samen om zo aan al onze leerlingen onderwijs op maat te bieden dat hen in staat stelt het beste uit zichzelf te halen. Daar maken wij ons sterk voor en daar mag u ons op aanspreken.


 

Ook het komend jaar zullen wij ons hiertoe weer tot het uiterste inspannen. Ik wens u, samen met uw kind(eren), een heel goed schooljaar 2019/2020 toe.

Mevr. Drs. Anita O’Connor MEM
Algemeen directeur Voortgezet Onderwijs Veghel

Naar de inhoudsopgave