-1 Voorwoord locatiedirecteur

Voorwoord locatiedirecteur

Beste leerlingen en ouder(s)/verzorger(s),

Het Zwijsen College is een school waarin de leerling centraal staat. De kern van ons onderwijs is leerlingen goed voor te bereiden op hun toekomst. Zo hebben we naast onze vaklessen ook aandacht voor loopbaanoriëntatie, onderwijs op maat, techniek, gebruik van digitaal leermateriaal en life skills. Maar natuurlijk komen onze leerlingen ook naar school om wegen te verkennen naar wie ze willen en kunnen zijn, om met elkaar te spreken en elkaar te vertellen over hun alledaagse belevenissen en over hun toekomstdromen.

De schoolgids 2022-2023 geeft op beknopte wijze informatie over onze schoolgegevens, ons onderwijsbeleid, de begeleiding die wij bieden aan onze leerlingen en wat u in het algemeen van ons mag verwachten. Deze informatie maakt het voor leerlingen en ouders/verzorgers mogelijk optimaal van de voorzieningen op school gebruik te maken. Ik raad u dan ook aan de gids goed door te lezen. Meer uitgebreide informatie vindt u op onze website.

Schooljaar 2022-2023 mogen we 301 nieuwe leerlingen verwelkomen. Ik hoop dat deze leerlingen zich snel thuis voelen op onze school. Verder wens ik alle leerlingen, ouders/verzorgers en collega’s een prettig en succesvol schooljaar toe!

Vriendelijke groet namens de schoolleiding en alle medewerkers van het Zwijsen College,

Mevr. drs. Birgit van Veghel
Locatiedirecteur Zwijsen College

Naar de inhoudsopgave