5 Bevorderings- en slagingsregeling

Bevorderings- en slagingsregeling

Onder het kopje Algemeen treft u de bevorderingsregeling aan voor alle klassen, met uitzondering van de examenklassen. De uitgebreide bevorderingsregelingen voor klas 4 en hoger en de slaag-zakregeling voor de examenklassen zijn opgenomen in de Programma’s van Toetsing en Afsluiting, de zogenaamde PTA’s. Deze PTA’s worden gemaild naar de ouders/verzorgers van de leerlingen en zijn vanaf 1 oktober ook te vinden op de Google Drive en de website.

 

Terug naar de inhoudsopgave