5 Bevorderings- en slagingsregeling |Examens

Examens

Schoolexamen havo

In de vierde klas begint de leerling aan het examenprogramma. Het schoolexamenprogramma duurt twee jaar. Aan het begin van het vierde en vijfde jaar krijgt de leerling het examenreglement en het programma voor toetsing en afsluiting (PTA). In dat PTA staat precies vermeld wat de leerling voor ieder vak moet doen.

Voordat de leerling mee gaat doen aan de Centrale (landelijke) examens, moeten alle onderdelen van het schoolexamen zijn afgerond. De vakken maatschappijleer, lichamelijke opvoeding, informatica, levensbeschouwing en kunstvakken 1 (CKV) kennen alleen een schoolexamen. De Maatschappelijke Stage moet eind leerjaar 4 naar behoren zijn afgerond en het Loopbaandossier moet op orde zijn.

Schoolexamen vwo

In de vierde klas begint de leerling aan het examenprogramma. Het schoolexamenprogramma duurt drie jaar. Aan het begin van het zesde jaar krijgt de leerling het examenreglement en het programma voor toetsing en afsluiting (PTA). In dat PTA staat precies vermeld wat de leerling voor ieder vak moet doen.

Voordat de leerling mee gaat doen aan de Centrale (landelijke) examens, moeten alle onderdelen van het schoolexamen zijn afgerond. De vakken maatschappijleer, lichamelijke opvoeding, informatica, levensbeschouwing, CKV en wiskunde D kennen alleen een schoolexamen. De Maatschappelijke Stage moet eind leerjaar 4 naar behoren zijn afgerond en het Loopbaandossier moet op orde zijn.

Centraal examen

In mei en juni worden de Centrale Eindexamens afgenomen. Het cijfer van het schoolexamen en van het centraal examen vormen samen het definitieve eindcijfer. In het eerder genoemde examenreglement kunt u nalezen aan welke normen de leerling moet voldoen om te kunnen slagen.

Terug naar de inhoudsopgave