8 Communicatie |Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad van het Voortgezet Onderwijs Veghel, waartoe zowel het Zwijsen College als het Fioretti College behoren, fungeert als een “critical friend” voor de schoolleiding.

De MR bewaakt en behartigt de belangen van de diverse geledingen bij de ontwikkeling van het onderwijskundige, organisatorische en personele beleid.

In de raad zijn de ouders/verzorgers, leerlingen en medewerkers vertegenwoordigd. Het overleg met de MR wordt namens het bevoegd gezag gevoerd door de algemeen directeur VO Veghel, het directielid Onderwijs & Organisatie VO Veghel en de locatiedirecteuren van beide scholen.


Naast vertegenwoordigers vanuit het onderwijzend personeel van beide scholen hebben ook twee vertegenwoordigers vanuit het onderwijsondersteunend personeel VO Veghel zitting in de raad. De medewerkers die zitting hebben in de MR vormen de personeelsgeleding van de MR.  

In het reglement van de MR is nauwkeurig aangegeven welke aangelegenheden aan de raad moeten worden voorgelegd en in welke gevallen het daarbij gaat om advies- dan wel instemmingsrecht.

Samenstelling en vergaderfrequentie
In de MR van VO Veghel hebben momenteel acht personeelsleden, vier ouders en vier leerlingen zitting. De MR komt ongeveer vijfmaal per jaar in vergadering bijeen. 


De MR-leden

Personeel

 dhr. K. Vijnmans  Voorzitter  koen.vijnmans@voveghel.nl
 dhr. W. Timmers  Secretaris  willem.timmers@voveghel.nl
 mw. G. den Otter  Lid  geertje.denotter@voveghel.nl
 dhr. J. Kivits   Lid  john.kivits@voveghel.nl
 dhr. D. van de Ven  Lid  dennis.vandeven@voveghel.nl
 dhr. C Kersten  Lid  chris.kersten@voveghel.nl
 dhr. T. Brands  Lid  thijs.brands@voveghel.nl
 dhr. P. van Gogh  Lid  paul.vangogh@voveghel.nl

Ouders

 mw. Gajadhar  Lid  familie-gajadhar@live.nl
 dhr. H. Oppers  Lid  h.oppers@fransengerrits.nl
 mw. S. Saris  Lid  susan@susansaris.nl
 dhr. R. Elbertse  Lid   robert@elbertse.org

Leerlingen

 Maarten Elbertse  Lid   maarten.elbertse@zwijsencollege.org
 Iris Verhagen  Lid   19776.iris@fioretti-college.nl
 Kuba Szczebiot  Lid   20713.kuba@fioretti-college.nl
 Vacature  Lid  

Contact met de MR
Het is mogelijk om per e-mail contact op te nemen met de MR. Klik hier om naar het contactformulier te gaan. Stel uw vraag of plaats uw opmerking en laat uw naam, e-mailadres en telefoonnummer achter. De MR neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Agenda schooljaar 2021-2022
Het actuele vergaderschema van de MR in het schooljaar 2021-2022 kunt u vinden op de website.

Terug naar de inhoudsopgave