10 Dagelijkse gang van zaken

Dagelijkse gang van zaken

Huisregels 

In onze school gelden er omgangsregels. Aan het begin van het schooljaar worden deze met de leerlingen besproken. Op de website staan de uitgebreide huisregels vermeld. In de dagelijkse praktijk hanteren we de volgende huisregels:

Wat moet je doen als je niet naar school kunt komen, bijvoorbeeld bij ziekte?

Je ouders/verzorgers je voor 08.30 uur ziek laten melden via Magister/Magisterapp (deze is niet bedoeld voor andere afwezigheidsredenen). Dit kan via de knop 'melden' en vervolgens 'verzenden'.
Of tussen 08.00 uur en 08.30 uur je ouders/verzorgers de receptie van de school laten informeren. Telefoonnummer: 0413-366941.

Wat moet je doen als je op school ziek wordt? 

Melden bij de receptie en toestemming vragen om naar huis te gaan.

En wat doe je als je weer terug op school komt na ziekte?

Voor aanvang van het eerste lesuur je weer aanwezig melden bij de receptie met een briefje van je ouders/verzorgers, waarin staat hoe lang je ziek bent geweest.

Wat moet je doen als je te laat komt?

Je gaat gewoon naar de les en de leraar registreert je in Magister.


En wat als je niet in de les mag of daar wordt uitgestuurd?

Je meldt je bij de receptie waar je een roze brief ophaalt die je bij de toezichthouder van het OLC invult. Je schrijft dan jouw kant van het verhaal op. Vervolgens werk je zelfstandig in het OLC. Na afloop van de les zoek je contact met de leraar en met de leerlingcoördinator.

Wat moet je doen als je ergens vrij voor wilt hebben?

Je dient een schriftelijk verzoek van je ouders/verzorgers in bij de leerlingcoördinator.

De schoolleiding geeft geen verlof voor het opnemen van vakanties op andere tijden dan het vakantierooster aangeeft. Luxe verzuim is verzuim zonder toestemming, waarbij met vakantie wordt gegaan buiten de vastgestelde vakanties. Bij een vermoeden van luxe verzuim wordt door een medewerker van de school actie ondernomen en zo nodig wordt de leerling via DUO bij de leerplichtambtenaar gemeld.

Wat doe je als je niet kunt deelnemen aan de lessen LO?

Je dient een schriftelijk bericht van je ouders/verzorgers in bij de leerlingcoördinator.

En wat doen we bij een ongevalletje?

Als een leerling tijdens schooltijd een ongeval krijgt, schakelen we altijd eerst een medewerker (EHBO’er) in. Als die van mening is dat er meer en deskundiger hulp nodig is, wordt deze ingeroepen en worden de ouders/verzorgers gebeld.


Lesopvang 

Bij afwezigheid van de leraar werken de leerlingen onder toezicht van een vervangende leraar door volgens de studiewijzer van het betrokken vak of aan een vervangende opdracht. Het eerste en het laatste lesuur van een betreffende klas wordt geen vervanging aangeboden. Leerlingen checken ’s ochtends hun agenda in Google Classroom om te zien of er sprake is van lesuitval tijdens het tweede uur. Voor havo 5 en vwo 6 worden de lessen niet vervangen. In semester 2 worden de lessen in havo 4 en vwo 5 ook niet meer vervangen. Vanaf 07.30 uur is via de agenda in te zien hoe die dag het lesrooster eruitziet. 

LO en veiligheid 

Bij alle activiteiten die we tijdens de lessen LO ondernemen, gelden er spelregels. We willen voorkomen dat er vóór, tijdens of na de lessen ongelukjes gebeuren.
We hanteren de volgende regels en kledingvoorschriften:

  • Sportkleding dragen is verplicht;
  • Korte sportbroek, sport-T-shirt (géén hemdjes);
  • Sportschoenen voor buiten: kunstgrasschoenen met korte nopjes zijn het meest geschikt, bijvoorbeeld hockeyschoenen, géén voetbalschoenen; 
  • Sportschoenen voor in de sporthal: indoorschoenen (zaalschoenen) zijn het meest geschikt. Linnen schoenen en sportschoenen die buiten zijn gebruikt, mogen niet worden gedragen in de sporthal;
  • Beschermingsmateriaal voor knieën/schenen/tanden etc. wordt aangeraden (mag de leerling altijd meebrengen, we kunnen dit echter niet verplichten);
  • Tijdens de lessen LO:  horloge en sieraden af, lang haar vastmaken en piercing uit of met een pleister afplakken;
  • Leerlingen mogen geen deodorant in de vorm van een spuitbus gebruiken op school.

De leraar is niet aansprakelijk voor verlies van of schade aan spullen of kleding van leerlingen. Laat waardevolle spullen thuis of in het kluisje.

Gebruik Chromebook

Op het Zwijsen College vinden we het belangrijk dat leerlingen op maat worden bediend en goed worden voorbereid op de toekomst. Digitalisering speelt hierbij een belangrijke rol. Daarom werken we met Chromebooks in de klas. Voor de organisatie hiervan zijn we een samenwerking aangegaan met The Rent Company. Zij bieden speciale educatieve Chromebooks aan tegen aantrekkelijke bedragen op basis van huur of koop. Het Easy4u zekerheidspakket voor service, garantie en schade- en diefstaldekking is inbegrepen. Dit is van groot belang omdat hierdoor een leerling altijd en onmiddellijk een vervangende Chromebook krijgt als dat nodig is. Zonder device kan de leerling niet volwaardig deelnemen aan het onderwijs op het Zwijsen College.

Voor meer informatie kunt u de homepagina van onze website raadplegen (zie: Je eigen computer).

De Gezonde School 

Onze school is gezond! Wij hebben in maart 2020 opnieuw het vignet Gezonde School behaald. Het vignet Gezonde School is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen.

 “De school is ook de plek waar je leert over gezond gedrag”. In de context van de vakken leefstijl, biologie en lichamelijke opvoeding leren leerlingen over gezonde voeding en het belang van voldoende beweging. We werken dan ook continu aan een gezond aanbod in de schoolkantine.

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Cameratoezicht op het Zwijsen College

Het Zwijsen College maakt gebruik van camera’s met het oog op de bescherming van de veiligheid van leerlingen, personeel en bezoekers. De camera’s dienen ook ter beveiliging van de toegang tot gebouwen, terreinen en zaken die zich in de gebouwen of op de terreinen bevinden en het vastleggen van incidenten.

Video-opnames en foto's

Wij gaan zorgvuldig om met foto’s en video’s van leerlingen die worden gemaakt tijdens activiteiten, excursies en lessen. Vanuit de wetgeving (AVG) zijn wij verplicht om toestemming te vragen aan de ouders/verzorgers van leerlingen jonger dan 16 jaar voor het gebruik van beeldmateriaal op bijvoorbeeld de website of in een brochure. Leerlingen van 16 jaar en ouder moeten zelf toestemming geven.

Er is geen toestemming nodig van ouders/verzorgers voor het gebruik van beeldmateriaal in de klas en les voor onderwijskundige doeleinden. Ook is er geen toestemming nodig voor het plaatsen van een foto op een schoolpas of in het administratieve systeem.

 

Terug naar de inhoudsopgave