10 Dagelijkse gang van zaken |Schoolregels

Schoolregels

Het leerlingenstatuut bevat een aantal afspraken en procedures waar leerlingen direct of indirect bij zijn betrokken. Ze gaan over hoe bepaalde zaken op onze school zijn geregeld. Deze afspraken en procedures geven aan op welke wijze in voorkomende gevallen zal worden gehandeld. Het statuut is in overeenstemming met de doelstellingen van de school en vindt u hier.

Terug naar de inhoudsopgave