10 Dagelijkse gang van zaken |Ziekmelden

Ziekmelden

Ziekmelden via de Magister-app 

Graag willen wij u erop attenderen dat het sinds enige tijd mogelijk is om uw zoon/dochter ziek te melden via de Magister-ouder-app. Dit heeft een aantal voordelen. U kunt dit invullen op een tijdstip dat het u uitkomt. Ook hoeft u niet te bellen met de receptie.   

De leerling hoeft zich dan niet meer beter te melden bij de receptie; er is geconstateerd dat steeds meer leerlingen zich niet beter melden bij de receptie, wat volgens de nu geldende regels wel zou moeten.  

U meldt uw kind ziek voor maximaal twee dagen.  

 

U herhaalt de ziekmelding door een nieuwe melding te doen in de Magister-app op het moment dat uw zoon of dochter na twee dagen nog ziek is.

Ziekmelden via de telefoon 

Mocht u géén gebruik maken van de app dan dient u uw zoon of dochter per twee dagen opnieuw telefonisch ziek te melden bij de receptie. Ook dan hoeft de leerling zich niet meer beter te melden. Bel hiervoor ’s ochtends vóór 8.30 uur naar de receptie van het Zwijsen College. U krijgt hiervan dagelijks een bevestiging op het ons bekende e-mailadres van de eerst geregistreerde ouder in Magister. 

Terug naar de inhoudsopgave