10 Dagelijkse gang van zaken |De gezonde school

De gezonde school

De school is ook de plek waar je leert over gezond gedrag. In de context van de vakken leefstijl, biologie en lichamelijke opvoeding leren leerlingen over gezonde voeding en het belang van voldoende beweging. We werken dan ook continu aan een gezond aanbod in de schoolkantine.

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Terug naar de inhoudsopgave