6 Leerlingenbegeleiding |Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB)

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB)

Op het Zwijsen College werken leerlingen dagelijks aan hun toekomst. Werken aan de toekomst begint al in de brugklas. De mentor begeleidt de leerlingen zowel in groepsverband als individueel tijdens hun loopbaan hier op school.

Voor vragen rondom profiel- en studiekeuze is de mentor het eerste aanspreekpunt. Een vast onderdeel van de mentorlessen is LOB (loopbaanoriëntatie en –begeleiding). 

De decaan ondersteunt mentoren, LOB-verantwoordelijken en leraren op het gebied van LOB organiseren activiteiten die bijdragen aan de keuzeprocessen van leerlingen. De mentor signaleert leerlingen die extra hulp nodig hebben op het gebied van LOB en verwijst indien nodig door naar de decaan. Bij complexe vragen komt een loopbaanonderzoek bij de decaan in beeld.

Leerlingen en ouders/verzorgers krijgen algemene voorlichting over loopbaanoriëntatie en -begeleiding. Zo vinden er voor de verschillende jaarlagen onder andere de volgende activiteiten plaats: de beroepenavond, bedrijfsbezoeken, de Ladies Night, kennismaking met studenten, training solliciteren, profiel- en studiekeuzevoorlichting, bezoeken aan hogescholen en universiteiten, Webinar van DUO, Lespakket van DUO, ruimte voor meeloopdagen en proefstuderen.

Terug naar de inhoudsopgave