6 Leerlingenbegeleiding |Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB)

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB)

Op het Zwijsen College werken leerlingen dagelijks aan hun toekomst. Werken aan de toekomst begint al in de brugklas. De mentor begeleidt de leerlingen zowel in groepsverband als individueel tijdens hun loopbaan hier op school.

Voor vragen rondom profiel- en studiekeuze is de mentor het eerste aanspreekpunt. Een vast onderdeel van de mentorlessen is LOB (loopbaanoriëntatie en –begeleiding).  ‘LOB is het geheel van begeleiding en activiteiten waarmee de school leerlingen tijdens hun havo- of vwo-opleiding ondersteunt bij het maken van loopbaankeuzes.' Hierin is het belangrijk om betekenisvolle ervaringen op te doen, waar de leerlingen op terug kunnen kijken en ontdekken; Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? 

De decaan ondersteunt mentoren, LOB-verantwoordelijken en leraren op het gebied van LOB organiseren activiteiten die bijdragen aan de keuzeprocessen van leerlingen. De mentor signaleert leerlingen die extra hulp nodig hebben op het gebied van LOB en verwijst indien nodig door naar de decaan. Bij complexe vragen komt een loopbaanonderzoek bij de decaan in beeld. Tijdens de mentorlessen werken leerlingen opdrachten uit in onder andere de werkboeken zoals de studielesmap, profielwijzer en eerste hulp bij de studiekeuze.

Leerlingen en ouders/verzorgers krijgen algemene voorlichting over loopbaanoriëntatie en -begeleiding. Zo vinden er voor de verschillende jaarlagen onder andere de volgende activiteiten plaats: de beroepenavond, bedrijfsbezoeken, de Ladies Night, kennismaking met studenten, training solliciteren, profiel- en studiekeuzevoorlichting, bezoeken aan hogescholen en universiteiten, Webinar van DUO, Lespakket van DUO, ruimte voor meeloopdagen en proefstuderen.

Leerlingen en medewerkers kunnen informatie vinden over LOB op het Zwijsen College via: ZC-LOB-ZWIJSEN - Introductiepagina (sharepoint.com).

Terug naar de inhoudsopgave