4 Onderwijstijd: Lestijden en lessentabellen |Lessentabellen

Lessentabellen

Lessentabel 2023-2024 | 60 minuten rooster

Klik op de afbeelding van de lessentabel om deze te bekijken.


Ak= aardrijkskunde, beco = bedrijfseconomie, beta= betaprofilering, biol= biologie, bsm= bewegen, sport en maatschappij, chte= Chinees, ckv= culturele en kunstzinnige vorming, dutl: Duits, econ= economie, entl= Engels, fatl= Frans, ges= geschiedenis, in= informatica, kua= kunst algemeen, kubv= kunst beeldend, kmu= kunst muziek, lfs= leefstijl, lo= lichamelijke opvoeding, lv= levensbeschouwelijke vorming, maat= maatschappijleer, maw= maatschappijwetenschappen, ml= mentorles, nat= natuurkunde, netl= Nederlands, nw= natuurwetenschappen, pgpm= praktijkgericht programma maatschappij, pgpt= praktijkgericht programma technologie, r2f= rekenen, r3f- rekenen, schk= scheikunde, wis= wiskunde (wisA, wisB, wisC, wisD), oos= onderzoeken en ondernemen op school en Keuze-uren. 


Terug naar de inhoudsopgave