4 Onderwijstijd: Lestijden en lessentabellen |Reizen en buitenlesactiviteiten

Reizen en buitenlesactiviteiten

Naast de reguliere lessen vallen ook de pre-examenreizen, uitwisselingsprogramma's, overige excursies, vakoverstijgende themadagen en het brugklaskamp in de aangegeven onderwijstijd. Deze activiteiten worden jaarlijks ter instemming voorgelegd aan de MR. 

Terug naar de inhoudsopgave