4 Onderwijstijd: Lestijden en lessentabellen |Roosterwijzigingen

Roosterwijzigingen

Het kan voorkomen dat een les uitvalt. Vaak wordt het rooster dan aangepast en worden er lessen verschoven of er komt een invaller die de les overneemt. Het is belangrijk dat leerlingen elke dag in hun Magister-app kijken of er roosterwijzigingen zijn. Het actuele rooster is ook te zien in Magister op de vaste pc of op de laptop.

Terug naar de inhoudsopgave