9 Rechten en plichten ouders, leerlingen en bestuur

Rechten en plichten ouders, leerlingen en bestuur

Om zaken binnen de school in goede banen te leiden en om de voornoemde veiligheid te kunnen waarborgen, gelden er afspraken en regels en is een aantal procedures in protocollen vastgelegd. De bedoeling van alle regelingen is dat het onderwijsproces goed verloopt en dat elke leerling een gevoel van veiligheid en gezelligheid op school heeft, zodat ieder zich op school echt thuis voelt. Een deel van de reglementen komt van Ons Middelbaar Onderwijs, een deel betreft regels van onze school.

Alle reglementen liggen ter inzage bij de receptie van de school. U kunt deze ook downloaden van www.omo.nl (behalve het leerlingenstatuut, het schoolreglement en het schoolmanagementstatuut; deze zijn te raadplegen via www.zwijsencollege.nl).

Terug naar de inhoudsopgave