9 Rechten en plichten ouders, leerlingen en bestuur

Rechten en plichten ouders, leerlingen en bestuur

Om zaken binnen de school in goede banen te leiden, gelden er afspraken en regels en is een aantal procedures in protocollen vastgelegd. De bedoeling van alle regelingen is dat het onderwijsproces goed verloopt en dat elke leerling een gevoel van veiligheid op school heeft. Een deel van de reglementen komt van Ons Middelbaar Onderwijs, een deel betreft regels van onze school. 

Terug naar de inhoudsopgave