14 Schoolvakanties / belangrijke data

Schoolvakanties / belangrijke data

Start van het schooljaar

 • Maandag 5 september 2022

Vakanties en vrije dagen

 • Herfstvakantie 24 t/m 28 oktober 2022
 • Kerstvakantie 26 december 2022 t/m 6 januari 2023
 • Extra vrije dag maandag 30 januari 2023
 • Voorjaarsvakantie 20 t/m 24 februari 2023
 • Tweede Paasdag 10 april 2023
 • Meivakantie 24 april t/m 5 mei 2023
 • Hemelvaartsdag 18 en 19 mei 2023
 • Tweede Pinksterdag 29 mei 2023
 • Zomervakantie 17 juli t/m 27 augustus 2023

Roostervrije (studie)dagen:

 • 5 oktober 2022
 • 1 december 2022
 • 31 januari 2023
 • 14 maart 2023
 • 11 april 2023
 • 13 juli 2023

De schoolleiding geeft geen verlof voor het opnemen van vakanties op andere tijden dan het vakantierooster aangeeft.


Indeling perioden

 • 1e periode: week 36 tot en met week 46 2022
 • 2e periode: week 47 2022 tot en met week 6 2023
 • 3e periode: week 7 tot en met week 16 2023
 • 4e periode: week 19 tot en met week 28 2023
 • Toetsweek en SE:  week 45 2022
 • Toetsweek en SE 2: week 3 en 4 2023
 • SE 3: week 12 en 13 2023
 • Toetsweek 3: week 13 2023
 • Toetsweek 4: week 26/27 2023

Activiteiten

 • Buitenlandse reizen/projecten/uitwisselingen: week 42 2022


Examens

 • centraal examen I (CE I): 11 mei – 25 mei 2023. Uitslag: 14 juni 2023
 • centraal examen II (CE II): 19  juni - 30 juni 2023. Uitslag: 6 juli 2023
 • diploma-uitreiking havo 5: 6 juli 2023
 • diploma-uitreiking vwo 6 7 juli 2023
Terug naar de inhoudsopgave