12 Studiekosten |De vrijwillige ouderbijdrage voor extra activiteiten

De vrijwillige ouderbijdrage voor extra activiteiten

Met het budget dat wij van de overheid krijgen, bekostigen wij het reguliere onderwijs. Om kinderen goed te kunnen voorbereiden op datgene wat de maatschappij later aan hen vraagt bieden wij onze leerlingen graag meer dan wat wettelijk vereist is. Daartoe bieden wij extra activiteiten en faciliteiten die de leeromgeving van onze kinderen verrijken en hen verder helpen in hun ontwikkeling. Hierbij speelt binnen de locaties van VO Veghel de kansengelijkheid voor leerlingen een grote rol. De ouderbijdrage bestaat uit twee delen: naast de algemene ouderbijdrage is er ook een bijdrage voor excursies en uitwisselingen. Vanaf komend schooljaar vervalt de algemene ouderbijdrage. De bijdrage voor excursies blijft bestaan.

Geen algemene ouderbijdrage

Op het Zwijsen College vroegen wij ieder jaar om een vrijwillige ouderbijdrage, waarmee buitenlesactiviteiten bekostigd werden. Tegen het licht van nieuwe wetgeving vragen wij vanaf schooljaar 2023-2024 niet meer om deze bijdrage. De school neemt allerlei kosten voortaan zelf voor haar rekening. Het gaat veelal om kosten voor activiteiten met een educatief belang; denk aan schoolfeesten, introductiedagen, diploma-uitreikingen, klassenactiviteiten en culturele uitstapjes. Vorig jaar was de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage € 60. Komend schooljaar vragen wij niets.

Wel een bijdrage voor excursies

Onze scholen bieden ook één- en meerdaagse excursies aan. Als school betalen we in principe álle ééndaagse excursies (denk aan de Tweede Kamer, de haven in Rotterdam, musea et cetera). We kennen ook meerdaagse excursies: bijvoorbeeld het brugklaskamp en reizen binnen Nederland of (met name) daarbuiten. Op reis gaan met leeftijdsgenoten is belangrijk voor de sociaal-emotionele ontwikkeling, maar ook voor het ontwikkelen van tal van andere vaardigheden. Je komt in aanraking met andere talen en culturen, je werkt samen in een vreemde omgeving, er zijn sportieve en culturele activiteiten, er is veel plezier. Wij vinden het belangrijk dat iedere leerling één maal in zijn schoolloopbaan een dergelijke ervaring kan meemaken. Herinneringen voor het leven.

De school kan de kosten van dergelijke excursies niet alleen dragen. Om ze toch aan te kunnen bieden, kunnen wij niet anders dan om een vrijwillige bijdrage vragen. Indien te weinig ouders/verzorgers voldoen, kunnen wij de reizen geen doorgang laten vinden. Hier omtrent zullen wij altijd tijdig berichten. Overigens is het bij wel doorgaan zo dat betalende ouders/verzorgers niet betalen voor niet betalende ouders/verzorgers: de school legt bij.

Met ingang van schooljaar 2023-2024 hanteren we altijd een maximum bedrag van € 550,00. Het betalen van facturen voor de meerdaagse excursie is niet verplicht. We willen u wel vragen om te betalen wanneer mogelijk.

Terug naar de inhoudsopgave