-2 Voorwoord Algemeen directeur VO Veghel

Voorwoord Algemeen directeur VO Veghel

Geachte ouders/verzorgers, leerlingen en alle betrokkenen bij het voortgezet onderwijs in Veghel,

Voor u ligt de schoolgids 2023-2024 van het Zwijsen College. Deze gids is ontworpen om u te informeren over onze school, onze visie, ons onderwijsprogramma en de vele mogelijkheden die wij bieden aan onze leerlingen.

Het Voortgezet Onderwijs Veghel is een samenwerkingsverband tussen twee gerenommeerde scholen: het Fioretti College en het Zwijsen College. Samen streven we ernaar om onze leerlingen een inspirerende en uitdagende leeromgeving te bieden, waarin zij zich optimaal kunnen ontwikkelen op zowel cognitief, sociaal als persoonlijk vlak.

Bij het Zwijsen College geloven we in het belang van kwalitatief hoogwaardig onderwijs dat aansluit bij de individuele behoeften en talenten van onze leerlingen. Onze leraren zijn toegewijd en enthousiast, en ze streven ernaar om het beste in iedere leerling naar boven te halen. We willen niet alleen kennis overdragen, maar ook vaardigheden aanleren die essentieel zijn voor succes in de 21e eeuw, zoals kritisch denken, probleem oplossen en samenwerken.

Onze school biedt een breed scala aan onderwijsprogramma's, zodat iedere leerling zijn of haar eigen pad kan kiezen. Naast het bieden van uitstekend onderwijs hechten we ook veel waarde aan een veilige en prettige schoolomgeving. We streven naar een klimaat waarin respect, vertrouwen en verbondenheid centraal staan. We moedigen onze leerlingen aan om zichzelf te zijn, hun stem te laten horen en actief deel te nemen aan het schoolleven. Zo organiseren we tal van activiteiten, buitenschoolse projecten en sportevenementen om de leerlingen een breed scala aan ervaringen te bieden.

Deze schoolgids is bedoeld als een leidraad voor ouders/verzorgers, leerlingen en medewerkers. Het bevat belangrijke informatie over onze school, onze onderwijsprogramma's en onze regels en procedures.

Rest mij nog om u, ouders/verzorgers en leerlingen, een gezellig en succesvol schooljaar toe te wensen.

Mevrouw Drs. Ing. Barbara Baelemans
Algemeen directeur Voortgezet Onderwijs Veghel

Naar de inhoudsopgave