10 Dagelijkse gang van zaken |AVG/Privacy

AVG/Privacy

De school handelt in het kader van privacy conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en het Privacy Reglement van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.

De functionaris gegevensbescherming van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs houdt toezicht op de verschillende processen en verwerkingen waarbij persoonsgegevens betrokken zijn. De vereniging voert een duidelijk en transparant privacy beleid. Hebt u een klacht of wilt u iets voorleggen, stuur dan een mail naar fg@omo.nl. Wilt u contact opnemen met de privacyfunctionaris van onze school, dan kan dat via privacy@voveghel.nl.

Onze school:

  • gaat zorgvuldig om met de verwerking van persoonsgegevens;
  • verzamelt alleen die persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn;
  • verwerkt de persoonsgegevens nooit voor commerciële doeleinden;
  • bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk;
  • neemt bij het verwerven, verwerken, opslaan en beheren van persoonsgegevens de geldende privacywetgeving in acht.
Terug naar de inhoudsopgave