10 Dagelijkse gang van zaken |Toestemming beeldmateriaal

Toestemming beeldmateriaal

Wij gaan zorgvuldig om met foto’s en video’s van leerlingen die worden gemaakt tijdens activiteiten, excursies en lessen. Vanuit de wetgeving (AVG) zijn wij verplicht om toestemming te vragen aan de ouders/verzorgers van leerlingen jonger dan 16 jaar voor het gebruik van beeldmateriaal op bijvoorbeeld de website of in een brochure. Leerlingen van 16 jaar en ouder moeten hiervoor zelf toestemming geven.

Met de Autoriteit Persoonsgegevens is afgestemd dat de school slechts éénmalig toestemming hoeft te vragen voor het gebruik van algemeen beeldmateriaal. Dit gebeurt meestal bij aanvang van de schoolperiode. Deze toestemming kan op elk gewenst moment door ouders/verzorgers worden ingetrokken.

Op basis van de wetgeving is er géén toestemming vereist bij het gebruik van beeldmateriaal in de klas en lessen voor onderwijskundige doeleinden. Het desbetreffende beeldmateriaal wordt enkel voor dit doel gebruikt.

Terug naar de inhoudsopgave