10 Dagelijkse gang van zaken |Cameratoezicht op het Zwijsen College

Cameratoezicht op het Zwijsen College

Onze school maakt gebruik van camera’s met het oog op de bescherming van de veiligheid van leerlingen, personeel en bezoekers. De camera’s dienen ook ter beveiliging van de toegang tot gebouwen, terreinen en zaken die zich in de gebouwen of op de terreinen bevinden en het vastleggen van incidenten.

Terug naar de inhoudsopgave