10 Dagelijkse gang van zaken |Onderwijs en devices

Onderwijs en devices

Op onze school vinden we het belangrijk dat leerlingen op maat worden bediend en goed worden voorbereid op de toekomst. Digitalisering speelt hierbij een belangrijke rol. Daarom werken we met devices in de klas. Aan ouders wordt de mogelijkheid geboden om via The Rent Company een device voor hun kind te huren of te kopen tegen aantrekkelijke voorwaarden. Dit aanbod, onder de naam Easy4u alles-in-1 pakket, voorziet aanvullend onder meer in goede service, garantie en een prima dekking bij schade en diefstal. Wanneer het eigen device in reparatie is, krijgt de leerling een vervangend device in bruikleen, waardoor de leerling volwaardig kan blijven deelnemen aan het onderwijs. Meer informatie over het aanbod van The Rent Company treft u aan op onze website. Het aanbod van The Rent Company is overigens geheel vrijblijvend. De leerling kan dus ook elders een device aanschaffen, als dit maar voldoet aan de hiervoor geldende specificaties.

Leerlingen krijgen toegang tot de schoolsystemen met een persoonlijk schoolaccount. De leraar in de klas heeft daarbij de mogelijkheid om ‘mee te kijken’ met de leerling, zodat deze de leerling optimaal kan ondersteunen bij het leerproces. Dit meekijken door de leraar is uiteraard alleen mogelijk binnen de schoolomgeving.

Terug naar de inhoudsopgave