12 Studiekosten |Beleid inzake sponsoring

Beleid inzake sponsoring

Onze school krijgt soms middelen via sponsoring. Daarvoor geldt een aantal richtlijnen. Deze richtlijnen staan in het Convenant ‘Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring’. Dit convenant is te downloaden op www.omo.nl.

Terug naar de inhoudsopgave