12 Studiekosten |Beleid inzake sponsoring

Beleid inzake sponsoring

Soms krijgt onze school middelen via sponsoring. Daarvoor gelden een aantal richtlijnen. Deze richtlijnen staan in het Convenant ‘Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring’. Dit convenant ligt op de schooladministratie ter inzage of is te downloaden van www.omo.nl.

Terug naar de inhoudsopgave