12 Studiekosten |Overzicht vrijwillige ouderbijdrage

Overzicht vrijwillige ouderbijdrage

Onderdeel  MH1/HV1  V1
Algemene bijdrage  € 30,00  € 30,00
Activiteitendagen  € 25,00  € 25,00
Brugklaskamp  € 85,00  € 85,00
Fast Lane VWO+ project *    € 20,00

 * = Indien van toepassing


Onderdeel  HM2/HV2  V2
Algemene bijdrage  € 30,00  € 30,00
Activiteitendagen  € 25,00  € 25,00
Fast Lane VWO+ project *    € 20,00

* = Indien van toepassingOnderdeel  H3  V3
Algemene bijdrage  € 30,00  € 30,00
Activiteitendagen  € 25,00  € 25,00
Excursies*  € 20,00  € 20,00
Internationalisering uitwisseling*   € 300,00  € 300,00
Bijdrage natuurwetenschappen*    € 25,00

 * = Indien van toepassingOnderdeel  H4  V4
Algemene bijdrage  € 30,00  € 30,00
Activiteitendagen   € 25,00  € 25,00
Excursies*  € 20,00  € 20,00
Internationalisering/buitenlandse reis H4**  variabel   

* = Indien van toepassing |
** = zie onderstaande toelichting bij internationalisering/buitenlandse reizenOnderdeel  H5  V5
Algemene bijdrage  € 30,00  € 30,00
Activiteitendagen    € 25,00
Excursies*    € 20,00
Laatste schooldag/ diploma uitreiking/ gala  € 55,00  
Jaarboek  € 15,00  
Buitenlandreis V5**    variabel 

 * = Indien van toepassing
** = zie onderstaande toelichting bij internationalisering/buitenlandse reizenOnderdeel    V6
Algemene bijdrage    € 30,00
Excursies*    € 20,00
Laatste schooldag/ diploma uitreiking/ gala    € 55,00
Jaarboek    € 15,00

* = Indien van toepassing

**Voor leerlingen van havo 4 en vwo 5 worden (buitenlandse) reizen georganiseerd. De prijzen zijn nog niet bekend maar variëren van € 60,00 tot € 750,00. Voor de leerlingen die kiezen voor een thuisblijfactiviteit variëren de prijzen van € 0,00 tot € 60,00.

Gratis kluisje
Een leerling heeft op school een kluisje om zijn/haar boeken, gymkleding, telefoon en lunchpakket in te bewaren. Het Zwijsen College behoudt het recht om een onaangekondigde kluiscontrole uit te voeren, indien daar aanleiding toe is. Ouders die hier bezwaar tegen hebben, kunnen dit aan het begin van het jaar schriftelijk kenbaar maken bij de teamleider.

Het aanmaken van een nieuwe schoolpas bij verlies of beschadiging kost € 8,-. Toelichting

Activiteitendagen
In verschillende jaarlagen worden dagen georganiseerd waarop leerlingen zelf hun keuze kunnen maken uit diverse workshops (dans, sport, ambacht, creatief). Hiernaast worden verschillende excursies georganiseerd. Ze hebben een sociaal en educatief karakter en sluiten aan op leeftijd en interesse. Ook wordt een techniekdag en een theaterdag georganiseerd.

Ouderbijdrage/Algemene bijdrage 
De ouderbijdrage betreft de schoolpas, diverse jaarklasactiviteiten zoals introductie, sportdagen, de CJP cultuurkaart en de Casinoavond speciaal voor brugklasleerlingen waarbij de leerlingen de strijd als klas met elkaar aangaan.

Bijdrage natuurwetenschappen
Leerlingen met het vak natuurwetenschappen nemen deel aan de First Tech Challenge.

Brugklaskamp
Dit wordt georganiseerd om het eerste schooljaar op een leuke manier af te sluiten. Het brugklaskamp bevat zowel sportieve als culturele elementen.

CKV- en KCV-cultuuractiviteit
Culturele of kunstzinnige activiteit op havo 4 zoals een museumbezoek of een workshop op school.


Excursies
Voor havo 4 en 5 en vwo 3, 4, 5 en 6 organiseren wij een aantal excursies die vakgerelateerd zijn (levensbeschouwing, maatschappijwetenschappen, aardrijkskunde, biologie en geschiedenis).

Fast lane vwo+ project
De deelname aan de regionals van de FIRST lego league voor leerlingen met het door hen gekozen plusvak natuurwetenschappen. De deelname aan de activiteit voor leerlingen met het gekozen plusvak Chinees.

Internationalisering/buitenlandse reizen
Internationalisering is een belangrijk onderdeel van burgerschapsvorming. Het is een brede oriëntatie op de mens en de Europese samenleving, waardoor ook bezinning op de eigen cultuur kan plaatsvinden. Daarnaast verbeteren de leerlingen hun Engels en werken aan communicatie en leren samenwerken.

We gaan op taalreis naar Frankrijk, Duitsland en Engeland om de taalbeheersing van Frans, Duits en Engels te verbeteren. We gaan op uitwisseling naar Frankrijk en Spanje om een onderdompeling in taal en cultuur te krijgen waarbij de basistalen Frans en Engels zijn. Voor leerlingen van havo 4 en vwo 5 worden (buitenlandse) reizen georganiseerd naar Barcelona, Londen, Rome, Ardennen, Zuid-Franse Alpen en Terschelling.

N.B. De vermelde reizen kunnen alleen worden georganiseerd onder normale omstandigheden. De coronapandemie kan voor annuleringen zorgen. Wij informeren u hierover.

Jaarboek
Eigen bijdrage voor het jaarboek voor eindexamenleerlingen; een mooie herinnering aan hun tijd op het Zwijsen College.

Koersklas
Voor leerlingen uit de koersklas gelden dezelfde kosten als die voor de andere leerlingen uit betreffend leerjaar.

Laatste schooldag, gala en diploma-uitreiking
Activiteiten voor de examenklassen, mede door henzelf georganiseerd.

Terug naar de inhoudsopgave